Vi tager medansvar for bæredygtig udvikling, og derfor har vi udarbejdet en klimaplan for vores hoteller.

 

Allerede i dag får vi dækket en del af vores energibehov via vedvarende energikilder. Vi har bl.a. en 600 kW vindmølle, to solvarmeanlæg, et pillefyr og et anlæg til fyring med træflis. Det betyder i sig selv en reduktion på godt 500 tons CO2 pr. år, svarende til omkring 30 % af den CO2-udledning, hotellerne ville have haft uden denne vedvarende energi.

Vi arbejder løbende med energibesparende foranstaltninger, såvel i forhold til adfærd som tekniske forbedringer, såsom styring af belysning, effektivisering af ventilation, ny og bedre varmeautomatik og apparater med lavt energiforbrug.

 

Sådan når vi vores mål
Ansvaret for den daglige energistyring ligger på hvert enkelt hotel, der har udpeget en teknisk ansvarlig til at sikre, at klimaplanens mål nås. Det er nemlig vigtigt at holde løbende øje med, hvor meget energi der forbruges, og hvad energien bruges til.


Først når energiforbruget er registreret og kortlagt, kan vi se hvilken vej forbruget går og herfra overveje energibesparende tiltag. Herefter ligger den store opgave, det er at få gennemført de energibesparende tiltag, rettet fejl og sikre ændret adfærd, så vi undgår uhensigtsmæssig eller overflødig brug af energi.Det gør vi

  • Indkøb:  Hver gang, der købes nyt, tager vi hensyn til miljøbelastningen. Det strækker sig lige fra energimærkede produkter, der som udgangspunkt skal være A-mærkede, til køkkenets indkøb af råvarer, der så vidt muligt skal være aktuelle for årstiden og gerne lokalt producerede, så transporten minimeres.

  • Drift og vedligehold: Vi har udarbejdet kortfattede og tydelige vejledninger til alle servicemedarbejdere og fast tilknyttede håndværkere. Vejledningerne fastsætter retningslinjer for udskiftninger, reparationer mm., der har konsekvens for det fremtidige energiforbrug. Desuden samler Sinatur de energiansvarlige servicemedarbejdere fra de seks hoteller til årlige ErFA-træf, hvor udvikling i forbrug, besparelsesmuligheder samt drift og vedligehold drøftes.
 
  • Adfærd: Et andet vigtigt element er medarbejdernes adfærd. Husker vi at slukke lyset efter os? Slukker vi for ventilationen, når et møde er slut? Vi har udarbejdet ”10 gode råd” til de ansatte, som skal supplere de gode råd, Elsparefonden allerede har opstillet. 

  • Energibesparelser: Energibesparende foranstaltninger, herunder ikke mindst elbesparelser, vil få en særlig plads i de kommende års arbejde med at reducere CO2-udledningen. Det gælder også ved ombygning eller nybygning, hvor energi så vidt muligt tænkes ind i byggeriets form og funktion.
  • Vedvarende energi: Sinaturs høje andel af vedvarende energi skal udbygges yderligere, med fokus på bl.a. konvertering af olieforbrug, eller ved øget anvendelse af solenergi.

Du kan læse meget mere om vores mål og metoder i vores miljøfolder eller i Sinaturs KlimaplanNyhedsbrev

Vil du have nyheder, tilbud og konkurrencer direkte i din indbakke? Tilmeld dig vores nyhedsbrev lige her.


Sinatur Hotel Skarrildhus

Sdr. Ommevej 4, Skarrild
6933 Kibæk, Herning
T. +45 9719 6233Vis mig vej

Sinatur Hotel Haraldskær

Skibetvej 140
7100 Vejle
T. +45 7649 6000Vis mig vej

Sinatur Hotel Sixtus

Teglgårdsvej 73
5500 Middelfart
T. +45 6441 1999Vis mig vej

Sinatur Hotel Gl. Avernæs

Helnæsvej 9
5631 Ebberup
T. +45 6373 7373Vis mig vej

Sinatur Hotel Storebælt

Østerøvej 121
5800 Nyborg
T. +45 6531 4002Vis mig vej

Sinatur Hotel Frederiksdal

Frederiksdalsvej 360
2800 Kgs. Lyngby
T. +45 4585 4333Vis mig vej