Menu
da
en
Vi reducerer vores CO2 udslip

Mere grøn energi

I Sinatur arbejder vi hver dag på at bidrage til en mere bæredygtig verden. Vi har netop lavet to store energibesparende ændringer, som reducerer vores CO2-udslip betydeligt. Et nyt fjernvarmeanlæg og overgang fra elpærer til LED-belysning er nogle af de skridt, vi netop har taget for at bidrage til en mere miljørigtig hverdag. 

Herunder giver vi historien bag de nye tiltag. 

Ny CO2 neutral varmekilde

På Haraldskær Sinatur Hotel & Konference skifter vi naturgas ud med fjernvarme og reducerer CO2-udledningen med 93 procent.


Investeringen i fjernvarme er betydelig, men et vigtigt skridt i Sinaturs strategi om at støtte op om FN’s 17 verdensmål og tage ansvar for en mere bæredygtig fremtid.

CO2 neutrale lokale varmekilder

Rørene er trukket, og varmeveksleren er installeret på det smukt beliggende konferencehotel i Vejle Ådal, så nu kommer varmen fremover fra overskudsvarme fra Raffinaderiet i Fredericia, affaldsforbrænding fra Energnist i Kolding og fra biomasse-varme fra Skærbækværket.

Fjernvarmen fra Raffinaderiet, Energnist og Skærbækværket er CO2-neutral – og kun en lille andel af vores varme produceret på naturgas medfører CO2-udledning. Det betyder, at vi går fra en CO2-udledning på 112.860 kg til kun 8.329 kg per år. Besparelsen er markant - og på hele 93 procent. 

På rette kurs

Formålet med FN’s 17 verdensmål er at sætte hele verden på rette kurs og skabe en fremtid, hvor vi alle kan leve et godt liv og bidrage til, at den verden, vi overlader til vores børn og børnebørn, er velfungerende og i god form.

Fælles ansvar

For at verdensmålene kan indfries, skal befolkningen i alle lande i verden påtage sig et fælles ansvar og indstille sig på at producere, forbruge og agere bæredygtigt i fremtiden. Vi bilder os selvfølgelig ikke ind, at vi kan indfri målene alene, men med skiftet til fjernvarme på Haraldskær tager Sinatur endnu et skridt i en miljøvenlig retning, der gavner os alle.

Grøn energi og uddannelse

Med egen vindmølle på Skarrildhus Sinatur Hotel & Konference og egne solcelleanlæg har vi i Sinatur i en årrække produceret vores egen grønne energi, og på Haraldskær har vi i flere år kæmpet for at få fjernvarme. Vores gamle herregård fra 1434 ligger i Vejle Ådal, hvor vi ikke må sætte vindmøller eller solcelleanlæg op. Med godt 3.000 kvadratmeter under tag og mange gæster har vi et stort energiforbrug, og vi er utroligt glade for, at vi nu får adgang til at varme konferencehotellet op CO2-frit. I tillæg kan vi også fortælle, at samtlige medarbejdere deltager i et uddannelsesforløb i bæredygtig drift.

Bred, målrettet indsats

Vi ønsker virkelig at gøre en forskel, og måske kan vi gennem vores miljøvenlige handlinger være med til at sætte et aftryk og påvirke vores gæster til at handle mere bæredygtigt i deres hverdag. Vi går selv forrest og arbejder målrettet på, at vi år 2025 genanvender mindst 80 procent af vores affald. I kombination med investeringen i fjernvarme og økologiske råvarer fra lokale producenter, tager vi på den måde nogle vigtige skridt i ambitionen om en bæredygtig fremtid, hvor ingen lades i stikken.
 

Vores økologiske profil

LED belysning sænker CO2-udledningen

300 elpærer, der brænder i 18 timer - 340 dage om året - har i en menneskealder fået tælleren på elmåleren til at løbe stærkt, men efter en sund investering i LED-belysning sparer konference-hotellet nu over 105.000 kg CO2 - og mere end 200.000 kroner over en 5-årig periode.

Et højt energiforbrug

Storebælt Sinatur Hotel & Konference ligger smukt i strandkanten med udsigt til den imponerende Storebæltsbro. Den unikke og centrale placering i Danmark tiltrækker årligt mange tusinde gæster til lærerige konferencer eller afslappende weekendophold.

Det høje antal gæster og et stort antal kvadratmeter under tag giver et højt energiforbrug, som vi dagligt arbejder på at reducere. Det er nu lykkedes at tage et kvantespring i den rigtige retning med udskiftning af de traditionelle elpærer til LED belysning, hvilket vi naturligvis glæder os over.

Vi gør os umage

Det er vores mærkesag at reducere vores energiforbrug og udlede mindre CO2 i atmosfæren. Vi har egen vindmølle, solcelleparker, flisfyr og træpillefyr, og vi genanvender 67 procent af vores affald. Vi gør os virkelig umage for at passe på den verden, vi lever i, for vi vil gerne efterlade den i rigtig god stand til fremtidige generationer, og investeringen i LED-belysning, der fra dag ét reducerer CO2-udledningen med 21.114 kilo om året, er et bidrag hertil. 

Ren fornuft

LED-belysning er en snusfornuftig investering. Vi sparer 42.228 kWh om året, og med en elpris på 1,30 kroner pr. kWh giver det en årlig besparelse på 54.896 kroner. Den store årlige besparelse betyder, at investeringen i LED-lyskilderne er tilbagebetalt på kun 1,8 år. Samtidig reducerer vi vores CO2-udledning betragteligt, og det er faktisk det allervigtigste.

CTS skal reducere energiforbruget yderligere 

Efter udskiftningen til LED-belysning er vi allerede gået i gang med at undersøge mulighederne for energivenlige investeringer, der kan reducere CO2-udledningen yderligere. Vi har mange lamper, der brænder unødvendigt på værelsesgange eller i mødelokaler i løbet af dagen. Derfor investerer vi et større sekscifret beløb i et intelligent CTS anlæg, som er et anlæg. der kan hjælpe os med at styre og overvåge vores energiforbrug.

Vi vil gerne inspirere

Lavpraktisk betyder det, at vi for eksempel kan sikre, at lyset kun er tændt, når der er behov for det. Det er smart. Både økonomisk og for miljøet, og det understreger, at vi ikke alene siger, at vi vil passe godt på den verden, vi lever i. Vi udlever holdningen i praksis, vi er firstmovers, og vi håber at inspirere andre til at følge trop til glæde og gavn for den verden, vores børn og børnebørn vokser op i.
 

Storebælt Sinatur Hotel & Konference

Formålet med FN’s 17 verdensmål er at sætte hele verden på rette kurs og skabe en fremtid, hvor vi alle kan leve et godt liv og bidrage til, at den verden, vi overlader til vores børn og børnebørn, er velfungerende og i ”god form”. Denne kurs vil vi gerne være med til at følge.

Vores hoteller

Vi ønsker at gøre en forskel på alle vores seks hoteller. Se mere om hvert hotel her.