Book nu

Vi reducerer vores CO2 udslip

Mere grøn energi


I Sinatur arbejder vi hver dag på at bidrage til en mere bæredygtig verden. Vi har netop foretaget flere store energibesparende ændringer, som reducerer vores CO2-udslip betydeligt. Et endeligt farvel til sort strøm, et nyt fjernvarmeanlæg og overgang fra elpærer til LED-belysning er nogle af de skridt, vi netop har taget for at bidrage til en mere miljørigtig hverdag. 

Læs mere om tiltagene herunder.

Farvel til sort strøm

Farvel til sort strøm


Pr. 1. januar 2019 er vi skiftet til ren vindmøllestrøm på alle vores seks hoteller. Det betyder, at vi sparer klimaet for 1.100 tons CO₂ årligt. 

At drive seks konferencehoteller kræver en del energi. Titusindvis af elpærer, der næsten konstant brænder, hundredvis af lagner og håndklæder, der dagligt skal vaskes, og tusindvis af måltider, der skal tilberedes hver eneste dag. Det skorter ikke på ting, der sender elmåleren i rotation i den daglige hoteldrift, og derfor har vi indgået en aftale om, at vores strømforbrug fremover udelukkende bliver dækket af certificeret vindmøllestrøm.

Vi går ind for den grønne dagsorden med liv og sjæl, og det er altså mere end bare frelste floskler fra vores side. Med vores beliggenheder er naturen vores allervigtigste vare, og vi gør hver dag vores bedste for at mindske vores aftryk på den.

Vi kan ikke drive hotel eller lægge rammer til konferencer uden at bruge store mængder strøm, og ved udelukkende at købe vindmøllestrøm, kan vi spare udledninger på 1.100 tons CO₂ - hvert eneste år. Det gør vi gerne for den lille merpris, vindmøllestrømmen koster.

Vindmøllestrøm i kontakterne – uanset vejret

At købe certificeret vindmøllestrøm er ikke ensbetydende med, at den strøm, der kommer ud af kontakten, er skabt af vinden. At købe og at få leveret vindmøllestrøm er nemlig ikke det samme, for vi har kun ét forsyningsnet, Energinet, der blander og fordeler strømmen fra alle vores forskellige energikilder. 

At købe certificeret vindmøllestrøm betyder, at det antal megawatt, du bruger, bliver købt som vindmøllestrøm på energibørsen. Derfor bliver dine megawatt tilsat elnettet på ét eller andet tidspunkt. Systemet betyder, at der altid er strøm i kontakterne. Også når det ikke blæser. At købe vindmøllestrøm medfører også en øget omsætning og efterspørgsel i den sektor, som derfor får bedre vilkår for drift, vedligeholdelse, udvikling og udvidelse. 

Vi løser ikke alle klimaudfordringerne med vindmøller, men ved at få vores knap 2,5 millioner årlige kWh fra den vedvarende energi mindsker vi vores klimaaftryk betragteligt. Det er en længerevarende udvikling, og vi regner med at følge op på med flere tiltag.   

LED belysning på Storebælt

LED belysning sænker CO2-udledningen


300 elpærer, der brænder i 18 timer - 340 dage om året - har i en menneskealder fået tælleren på elmåleren til at løbe stærkt, men efter en sund investering i LED-belysning sparer konference-hotellet nu over 105.000 kg CO2 - og mere end 200.000 kroner over en 5-årig periode.

Et højt energiforbrug

Storebælt Sinatur Hotel & Konference ligger smukt i strandkanten med udsigt til den imponerende Storebæltsbro. Den unikke og centrale placering i Danmark tiltrækker årligt mange tusinde gæster til lærerige konferencer eller afslappende weekendophold.

Det høje antal gæster og et stort antal kvadratmeter under tag giver et højt energiforbrug, som vi dagligt arbejder på at reducere. Det er nu lykkedes at tage et kvantespring i den rigtige retning med udskiftning af de traditionelle elpærer til LED belysning, hvilket vi naturligvis glæder os over.

Vi gør os umage

Det er vores mærkesag at reducere vores energiforbrug og udlede mindre CO2 i atmosfæren. Vi har egen vindmølle, solcelleparker, flisfyr og træpillefyr, og vi genanvender 67 procent af vores affald. Vi gør os virkelig umage for at passe på den verden, vi lever i, for vi vil gerne efterlade den i rigtig god stand til fremtidige generationer, og investeringen i LED-belysning, der fra dag ét reducerer CO2-udledningen med 21.114 kilo om året, er et bidrag hertil. 

Ren fornuft

LED-belysning er en snusfornuftig investering. Vi sparer 42.228 kWh om året, og med en elpris på 1,30 kroner pr. kWh giver det en årlig besparelse på 54.896 kroner. Den store årlige besparelse betyder, at investeringen i LED-lyskilderne er tilbagebetalt på kun 1,8 år. Samtidig reducerer vi vores CO2-udledning betragteligt, og det er faktisk det allervigtigste.

CTS skal reducere energiforbruget yderligere 

Efter udskiftningen til LED-belysning er vi allerede gået i gang med at undersøge mulighederne for energivenlige investeringer, der kan reducere CO2-udledningen yderligere. Vi har mange lamper, der brænder unødvendigt på værelsesgange eller i mødelokaler i løbet af dagen. Derfor investerer vi et større sekscifret beløb i et intelligent CTS anlæg, som er et anlæg. der kan hjælpe os med at styre og overvåge vores energiforbrug.

Vi vil gerne inspirere

Lavpraktisk betyder det, at vi for eksempel kan sikre, at lyset kun er tændt, når der er behov for det. Det er smart. Både økonomisk og for miljøet, og det understreger, at vi ikke alene siger, at vi vil passe godt på den verden, vi lever i. Vi udlever holdningen i praksis, vi er firstmovers, og vi håber at inspirere andre til at følge trop til glæde og gavn for den verden, vores børn og børnebørn vokser op i.
 

Storebælt Sinatur Hotel & Konference

Formålet med FN’s 17 verdensmål er at sætte hele verden på rette kurs og skabe en fremtid, hvor vi alle kan leve et godt liv og bidrage til, at den verden, vi overlader til vores børn og børnebørn, er velfungerende og i ”god form”. Denne kurs vil vi gerne være med til at følge.

Vores hoteller

Vi ønsker at gøre en forskel på alle vores seks hoteller. Se mere om hvert hotel her.