Book nu

Når fokus på sortering betyder noget

Sinatur ligger i dansk affaldssorterings top 3


Nye tal fra Marius Pedersen A/S viser, at vi er godt på vej til at indfri ambitionen om, at 80 procent af vores affald skal genanvendes i 2025. I dag er genanvendelses-procenten oppe på imponerende 72%, og det gør os til en af Danmarks bedste virksomheder, når det kommer til sortering af affald.

Affald til genanvendelse

Pap, klar plast, hård plast, glas, porcelæn, træ, madaffald, metal og mælkekartoner bliver hver eneste dag grundigt sorteret af vores omhyggelige personale. Ja, selv sodavandskapslerne ryger i en affaldsspand for sig selv, så de kan smeltes om og anvendes til nye formål.

Det tager tid at sortere affald, men vi vælger at gøre det, fordi det er det eneste rigtige - også selv om det rent økonomisk kan være billigere blot at smide al affaldet i en stor, sort sæk. Men vi vil altså hellere engagere os i kampen for at passe på naturen og den verden, vi lever i.

Nej tak til madspild

Vi arbejder målrettet med at reducere vores madspild og udnytte hele råvaren bedre. 
Siden januar 2020 har alle seks Sinatur-hoteller været igang med et ambitiøst måleprogram i samarbejde med FoodWaste fra eSmiley, der skal give os et overblik over hvad og hvor meget, der går til spilde, så processen med at minimere det kan blive så effektiv som muligt.

Ligeledes stiller vi krav til vores leverandører om, at de skal bruge genanvendelig og miljørigtig emballage. Og uden deres hjælp og engagement, kommer vi ikke i mål. Og så har vi et ønske om, at vi kan inspirere og lære af hinandens erfaringer, så vi sammen bliver bedre til at passe ekstra godt på fundamentet for vores børn og børnebørns fremtid.

Hvad sker der med affaldet?

Vi sorterer alle smadrede tallerkener og kaffekopper fra. Porcelænet genanvendes til fx midtestillerne på motorvejen og til terrorsikring i form af stolper foran bygninger. Al glas smeltes om, plastik genanvendes i plastikindustrien, mens madaffald forarbejdes til flydende biomasse, som fjernvarmeværker bruger til CO2-venlig opvarmning. Restproduktet spredes ud på marker, og på den måde kommer næringsstofferne i biomassen tilbage til naturen som gødning til nye fødevarer.

På flere af vores hoteller, har vi udskiftet vores almindelige konferencestole til denne FALK-stol, der er lavet af plastikaffald, genbrugsflasker og genbrugsstål.

Sinatur ligger i den absolutte top

Sinatur Hotel & Konference ligger i den absolutte top. Top 3 som minimum. Det viser de grønne regnskaber, som vi hver eneste måned afleverer til de seks konferencehoteller - og som er med til at inspirere medarbejderne til at fortsætte deres grundige sorteringsarbejde. 72 procent af Sinaturs affald bliver allerede genanvendt. Det er imponerende.

Jørgen Frederiksen
Key Account Manager for Marius Pedersen A/S

Vores hoteller

Vores seks hoteller ligger alle midt i den danske natur - omgivet af strand, skov, vandløb, søer og bakkede ådale. Naturen optager os, og det er en kernesag at passe godt på den. Se mere om vores seks hoteller her.