Menu
da
en
Når fokus på sortering betyder noget

Sinatur ligger i dansk affaldssorterings top 3

Nye tal fra Marius Pedersen A/S viser, at vi er godt på vej til at indfri ambitionen om, at 80 % af vores affald genanvendes i 2025. I dag er genanvendelses-procenten oppe på imponerende 67 %, og det gør os til en af Danmarks bedste virksomheder, når det kommer til sortering af affald.

Affald - en værdifuld ressource

Affald er en værdifuld ressource, og mange virksomheder og private hjem er allerede dygtige til at sortere affald. Men vi skal blive endnu dygtigere, hvis vi vil reducere CO2-udledningen og overlevere en sund og bæredygtig verden til vores børn og børnebørn.

Vores seks hoteller ligger alle midt i Danmarks karakteristiske natur med strand, skov, vandløb, søer og bakkede ådale. Naturen optager os, og det er en kernesag at passe godt på den. Derfor prioriterer vi sortering og genbrug af affald. For når vi genbruger mere og producerer mindre nyt, reducerer vi CO2-udledningen.

Affald for nye formål

Pap, klar plast, hård plast, glas, porcelæn, træ, madaffald, metal og mælkekartoner bliver hver eneste dag grundigt sorteret af vores omhyggelige personale. Ja selv sodavandskapslerne ryger i en affaldsspand for sig selv, så de kan smeltes om og anvendes til nye formål.

Det tager tid at sortere affald, men vi vælger at gøre det, fordi det er det eneste rigtige, også selv om det rent økonomisk kan være billigere blot at smide al affaldet i en stor sort sæk. Men vi vil altså hellere engagere os i kampen om at passe på naturen og den verden, vi lever.

Affald som terrorsikring

Vi sorterer alle smadrede tallerkener og kaffekopper fra. Porcelænet genanvendes for eksempel til midtestillerne på motorvejen og til terrorsikring i form af stolper foran bygninger. Al glas smeltes om, plastik genanvendes i plastikindustrien, mens madaffald forarbejdes til flydende biomasse, som fjernvarmeværker bruger til CO2-venlig opvarmning. Restproduktet spredes ud på marker, og på den måde kommer næringsstofferne i biomassen tilbage til naturen, som gødning til nye fødevarer.

Sinatur ligger i den absolutte top

Sinatur Hotel & Konference ligger i den absolutte top. Top 3 som minimum. Det viser de grønne regnskaber, som vi hver eneste måned afleverer til de seks konferencehoteller, og som er med til at inspirere medarbejderne til at fortsætte deres grundige sorteringsarbejde. 67 % af Sinaturs affald bliver allerede genanvendt. Det er imponerende

Jørgen Frederiksen
Key Accountmanager for Marius Pedersen A/S

Højt til himmelen

Ambitionen er, at vi skal endnu højrere op. Vi skal op på 80 % senest i 2025. Men vi skal også arbejde på at reducere vores madspild og udnytte hele råvaren bedre. Og så skal vI stille større krav til varelevering. Vi ønsker færre vareleveringer, og at leverandørerne arrangerer samkørsel, så vi ikke får besøg af 10 forskellige leverandører på en dag.

Vi skal også stille krav til leverandørerne om, at de bruger genanvendelig og miljørigtig emballage, og så skal vi inspirere og lære af hinandens erfaringer, så vi sammen bliver bedre til at passe ekstra godt på fundamentet for vores børn og børnebørns fremtid.

Vores hoteller

Vores seks hoteller ligger alle midt i Danmarks karakteristiske natur med strand, skov, vandløb, søer og bakkede ådale. Naturen optager os, og det er en kernesag at passe godt på den. Se mere om vores seks hoteller her.