Book nu

Det vi allerede er lykkedes med


Samfundsambitionen som mærkbar ambition og pejlemærke
I 2019 identificerede og definerede vi vores samfundsambition: Vi driver hoteller på naturens præmisser. Den har lige siden været et utrolig inspirerende pejlemærke, som hver dag inspirerer os og hjælper os med at holde fokus – også når vi bliver udfordret internt hos os selv eller af omstændighederne i vores omverden. Sammen med samfundsambitionen udarbejdede vi ikke bare en bæredygtighedsstrategi, men en ansvarlig forretningsstrategi. Fordelen ved det er, at vores indsats og initiativer er koblet direkte til de enkelte medarbejderes hverdag og arbejdsfunktioner – og derfor er forankret bredt i hele Sinatur, blandt alle vores medarbejdere.
Både samfundsambition og strategien hjælper os med at holde fokus, gør det lettere at navigerer i rørt vande og ikke mindst træffe de rette beslutninger i hverdagen. 

Medarbejderne er de ansvarlige i vores ansvarlighedsstrategi
En ting er at have en tydelig ambition og strategi, noget helt andet er at få det til at leve i dagligdagen. Vi har fra starten vidst, at vi ikke kommer langt i vores bestræbelser på at lytte til naturen og gøre som den siger, hvis ikke vi har alle medarbejdere med om bord. Derfor besluttede vi sammen med introduktionen af samfundsambitionen at etablere et ambassadørkorps på alle hotellerne, der får dedikeret ekstra tid til og ansvar for vores ansvarlighedsarbejde. Ambassadørgrupperne repræsenterer alle vores fagområder og mødes jævnligt om konkrete opgaver og med fokus på at være inspiratorer for de øvrige kolleger. 2 gange om året mødes repræsentanter fra de lokale ambassadørgrupper på tværs af hotellerne for at blive klogere og sikre at de mange gode tiltag på de enkelte hoteller deles med resten af kæden. Man kan sige, at ambassadørkorpset går forrest og er en afgørende årsag til, at vi stolte kan sige, at det er medarbejderne i Sinatur, der er de ansvarlige i vores ansvarlighedsstrategi. 

Uden vores leverandører kommer vi ikke langt
Vi er fuldt bevidste om, at vi ikke når vores ambitiøse mål uden vores mange gode leverandører. Samtidig er vi også opmærksomme på, at de krav, vi stiller til vores leverandører, er blevet større, og at det ikke er lige let for alle at følge med. Derfor introducerede vi i 2022 et leverandørkodeks og årlige handleplaner, som vi fremadrettet indgår med alle vores leverandører. Vores tilgang er baseret på dialog og afstemning af forventer – og ikke bare en skrivelse med en masse krav. Arbejdet giver god mulighed for at mødes omkring emner som holdninger til at drive forretning, at behandle medarbejderne ordentligt, hvordan du behandler naturen, og hvordan du producerer og transporterer dine varer. Så vi ikke kun skal tale om pris.  Med det nye leverandørkodeks forpligter både vi og vores leverandører os på tydelige retningslinjer og ambitioner i tråd med vores samfundsambition. 
Måden at samarbejde med leverandører på er også blevet bemærket uden for egne rækker og førte til, at vi i 2022 modtog prisen Verdens Bedste Indkøber, som Etisk Handel er initiativtager til. Ved tildelingen havde juryen netop lagt vægt på det systematiske samarbejde med leverandører og vores leverandørkodeks. På rejsen mod fremtiden er det nemlig nødvendigt, at man er nogenlunde enige om både ambition, værdier, mål og metode. Og for vores vedkommende er vi er sikre på, at det handler om: at drive hotel på naturens præmisser. 

CO2 indsatsen nytte
Siden 2019 har Sinatur udarbejdet et klimaregnskab, der viser hvor meget CO2e, der udledes i forbindelse med Sinaturs aktiviteter. Vi har hele tiden haft fokus på både indsatser, der reducerer vores CO2e udledning og på at gøre vores beregninger bedre og mere præcise – og selv om vi stadig arbejder på bedre data, så har klimaregnskabet hjulpet os med hvor vi skal fokusere vores indsatser. Vi har siden 2019 (baseline året) reduceret vores samlede udledninger af CO2e både i forbindelse med vores egne aktiviteter og i den øvrige del af værdikæden. Vi har nu fokus på også at indsamle data omkring vores kunders transport til vores hoteller, så vi kan have det med næste gang vi opdaterer vores klimaberegninger.

Vi har reduceret vores udledning forbundet med egne aktiviteter (Scope 1 & 2) med lidt mere end 30%, hvilket svarer til ca. 210 tons CO2e. 

Vores samlede udledning er reduceret med knap 1800 tons CO2e sådan ca. og vores nøgletal eller CO2 intensitet (scope 1 og 2) er faldet fra 3,9 tons CO2e/mio. DKK omsat til 2,6 tons CO2e/mio. DKK omsat. 

I hele værdikæden er CO2 intensiteten faldet fra 47 til 36 tons CO2e/mio. DKK omsat. Og selv om beregningerne er mere usikre i scope 3 (værdikæden) så viser tendenserne at det hjælper at fokusere på sine klimareduktioner.