Book nu

Har vi et ansvar for andre end os selv?


Kan den grønne omstilling lykkes, hvis vi kun tænker på os selv? Det tror vi ikke på. 
Men det er et dilemma, for hver gang vi træffer et valg, træffer vi også et fravalg. 

Måske er et af de største og mest oversete dilemmaer i den grønne omstilling den globale skævvridning, som vi oplever. For ren luft i Danmark redder ikke resten af verden og sikrer ikke bedre klima og social retfærdighed globalt. Derfor føler vi, at vi er nødt til at tale om, at vi også har et globalt ansvar. Vi har et ansvar for ikke at efterlade nogen på perronen, når det grønne tog ruller – så og sige. 

Helt konkret oplever vi, at vi i vores virksomhed med vores valg og fravalg ufrivilligt glemmer at tage hensyn. For eksempel er der mange ting, som vi er holdt op med at servere på vores hoteller. Det er blandt andet appelsiner og bananer, der kommer langvejs fra. Vi har fravalgt det, fordi vi ønsker at tage hensyn til miljøet og spare CO2 på fragten. Det troede vi var en god idé – men nu er vi ikke længere så sikre. Det påvirker os, der træffer valget positivt, men det påvirker måske andre mennesker andre steder i verden negativt. 

Lad os tage eksemplet med appelsinen og bananen, som vi ikke serverer for vores gæster. Det er positivt for klimaet, at vi sparer transporten, men dårligt for de mennesker, som lever af at dyrke appelsiner og bananer, og for dem der lever af at plukke dem. Har vi ikke også et ansvar over for dem, hvis vi virkelig vil være ansvarlige og drive verden i en mere bæredygtig og retfærdig retning? Jo. Også selvom det er besværligt at tænke så langt. 

Derfor stiller vi også os selv spørgsmålet, om det egentlig er en god idé at fravælge appelsinen og bananen? Vi har ikke det endelige svar, men vi har besluttet os for at blive klogere på, hvordan vi bedst reducerer klimabelastningen og bidrager positivt til biodiversiteten – men på en måde, så færre ude i verden bliver efterladt af os, der sagtens kan undvære en appelsin eller en banan.

Helt konkret har vi besluttet, at vi i 2024 vil gøre noget ved det. Derfor er det er en del af vores strategi at iværksætte et projekt, hvor vi afsøger, hvad vi kan gøre. For hvad er den rigtige løsning, så vi kan blive grønnere herhjemme, men uden at vi efterlader nogen ude i verden på perronen? Vi er ikke de klogeste på området, så vi har besluttet at etablere samarbejde med aktører, der er endnu klogere på det her, end vi er. Og på den måde sikre, at det ikke bare bliver ved snakken, men at vi kan formulere konkret handling. Vores mål er, at vi alle sammen bliver vindere i forhold til denne problemstilling.