Book nu

Hos Sinatur er naturen er omdrejningspunkt for alt, hvad vi gør. Vi har en stor kærlighed til naturen. Derfor er det afgørende for os at drive hotel- og konferencesteder på en måde, der ikke driver rovdrift på den, men tværtimod finder løsninger, der respekterer naturen og får den til at blomstre igen. Derfor stiller vi også høje krav til vores samarbejdspartnere og de projekter vi deltager i. Vores partnere skal altså også have en positiv indvirkning på samfundet og miljøet som helhed og vi er særligt opmærksomme på, om de også passer på naturen, er gode for mennesker, efterstræber forbrug uden spild og har en klar holdning til den måde, de producerer deres produkter på. 

Et af de projekter som Sinatur er en del af er ROBUST Skovlandbrug - et bæredygtigt landbrugssystem for planteavl og mælkeproduktion.
Projektets formål er at udvikle, undersøge og udbrede skovlandbrug i Danmark; et system, hvor vedplanter dyrkes i kombination med landbrugsproduktion på det samme areal for at sikre en mere bæredygtig produktion. Projektet udvikler, etablerer og demonstrerer skovlandbrugssystemer på planteavls- og mælkeproduktionsbedrifter og dokumenterer effekter af skovlandbrugsdrift på kulstoflagring, kvælstofudvaskning, øvrige afgrøder og husdyrs foderværdi og velfærd. Samtidig modellerer projektet effekterne af at udbrede skovlandbrugsdrift i større skala og belyser forretningspotentialet i skovlandbrug.

I projektet deltager fire økologiske landmænd, som alle har omlagt dele af deres marker, produktion og afgræsningsområder. En af disse landmænd er Nyborggaard, som har leveret mange lækre råvarer til Skarrildhus Sinatur Hotel & Konferences køkken igennem årene. 

I Sinatur er vi passionerede omkring mad og vi går meget op i at vores gastronomiske profil respekterer naturen og tager livtag med de centrale klima-, miljø- og naturmæssige udfordringer, som vi kerer os om. For kun derved kan vi sikre, at vores ansvar for klimapositivitet og biodiversitet afspejles i alle valg fra jord til bord.

Læs mere om vores madkoncept her