Book nu

Million-bevilling til skovlandbrugsprojekt med Sinatur Hotel & Konference som partner
 

Sinatur Hotel & Konference er en af de 10 partnere, der sammen med Økologisk Landsforening har fået tilsagn om 17 millioner fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet og Fonden for Økologisk Landbrug (FØL) til at gennemføre det 4-årige projekt ROBUST, hvis formål er at fremme skovlandbrug i det danske landbrug.

Skovlandbrug er en del af fremtidens landbrug, hvis vi skal have en mere bæredygtig fødevareproduktion med omtanke for både klima, natur og dyr. Projektet ROBUST er lavet i et konsortium med Sinatur Hotel & Konference, Københavns Universitet, Center for Frilandsdyr, Skovdyrkerne, Them Andelsmejeri, og fire økologiske landmænd. Det er en stor anerkendelse af skovlandbrug som dyrkningsmetode, at GUDP, under Miljø- og Fødevareministeriet, og FØL har bevilliget projektet, der skal udvikle og fremme skovlandbrug i Danmark.

Sammen med Økologisk Landsforening og de øvrige projektpartnere, skal Sinatur Hotel & Konference være med til at udvikle, undersøge og udbrede skovlandbrug i Danmark. Et projekt, der passer som hånd i handske på hotelkædens ambition om at drive forretning på naturens præmisser.

En af målsætningerne er at dokumentere effekten af skovlandbrug på de væsentligste grønne parametre som kulstoflagring i jord og vedmasse, kvælstofudvaskning, naturværdi, konkurrence med afgrøder, foderværdi af løvbiomasse og dyrevelfærd, samt at modellere effekterne af at udbrede skovlandbrug på en større national skala og undersøge de produktionsøkonomiske effekter. Sideløbende vil der blive udviklet og etableret fire nye økologiske skovlandbrug, og forretningspotentialet for produkter herfra vil blive belyst ned gennem hele værdikæden fra primærproducenter til forarbejdnings- og afsætningsvirksomheder.

 

Og hos Sinatur Hotel & Konference vækker millionbevillingen til projektet stor glæde, fortæller Direktør for Haraldskær Sinatur Hotel & Konference, Kari Brandsgård:

”Vi er utrolig stolte af at få lov til at være en del af dette projekt, som i den grad går godt i tråd med vores egne ambitiøse 2030-mål og store fokus på naturen. Vi henter i forvejen størstedelen af vores råvarer fra lokale producenter, i egne køkkenhaver og i naturen omkring os, og vi glæder os til at gå skridtet videre, så vi i fremtiden også aftager og omsætter produkter fra økologisk skovlandbrug.”

Skovlandbrug er et forholdsvis ukendt dyrkningssystem herhjemme, og der findes ikke mange studier af systemet, der dokumenterer potentialerne under danske forhold. Udenlandsk forskning har dog vist, at skovlandbrug har potentiale til at levere på produktion, dyrkningssikkerhed, natur, biodiversitet, dyrevelfærd, jordbundskvalitet, klima og vandmiljø. Ligeledes indeholder systemet muligheder for at finde nye fodermidler og gøre landbruget til leverandør af råvarer til fiber, energi- og byggeindustrien.

Dermed taler skovlandbrug direkte ind i de forventninger, der er til fremtidens landbrug – nemlig et produktivt landbrug i pagt med klima og natur, hvor det kan rykke grænsen for, hvordan der skabes samspil mellem drift og natur, og hvor der er fokus på bredden og kompleksiteten af de ydelser, som landbruget kan og skal levere i fremtidens samfund.

”Der er brug for at ændre de produktionssystemer, vi kender i dag. Vi skal ikke bare have mere af det samme. Vi skal have nye løsninger, der løser bæredygtighedsproblemerne mere grundlæggende, vurderer Mette Kronborg, som er projektleder på ROBUST og tilføjer: Skovlandbrug er ikke løsningen på alt, men det vil givetvis kunne være en del af de løsninger, som kan gøre landbruget mere bæredygtigt.”