Book nu

Naturen kan gøre dig kreativ


Virksomheder som din vælger Sinatur Hotel & Konference til kurser og konferencer på grund af især omgivelserne, de smukke bygninger, et nærværende personale og gastronomiske smagsoplevelser båret af lokale og økologiske råvarer. Men vidste du, at naturen, der omfavner vores seks konferencehoteller, også kan være med til at gøre dig og dine kolleger mere kreative?

Kreativiteten er det, vi skal leve af i fremtiden

Kreativiteten er det, vi skal leve af i fremtiden


Sinatur Hotel & Konferences seks hoteller ligger alle midt i den skønneste natur med skovbryn, åer og ådale, sund, bælt og strand som nærmeste naboer. Det har sine fordele, mener Principal Green Urban Designer, Trine Plambech, fra den private forskningsinstitution Alexandra Instituttet.

Sammen med professor i Green Space Management på Københavns Universitet, Cecil Konijnendijk, står Trine Plambech bag et dansk forskningsstudie, der viser, at hvis vi bruger mere tid i naturen, kan det få vores idéer til at blomstre.

”Vi taler i vores samfund meget om, at kreativiteten er det, vi skal leve af i fremtiden. Altså evnen til at kunne komme på nye idéer og være innovative. Det interessante er, hvordan vi bedst muligt kan stimulere det”, siger Trine Plambech.
 

Kreativitet er for alle

For at finde ud af, hvordan naturen kan stimulere kreativitet, interviewede Trine Plambech 17 personer, som i deres daglige virke bruger kreativitet, om deres kreative forhold til naturen. Det var for eksempel kunstnere og skuespillere.

Men kreativitet er ikke kun for den slags kreative sjæle, pointerer Trine Plambech.

”Kreativitet er noget, som vi alle sammen har. Mange forbinder kreativitet med at male eller tegne, men alle mennesker er jo kreative hver dag. Hver gang vi skal finde en ny løsning på et problem eller gøre noget andet, end vi plejer, er vi kreative. Vi kombinerer tanker på nye måder, vi får idéer, og vi kan pludselig se, hvordan man kan gøre noget på en anden måde”, siger hun.
 

Særligt tre typer natur har betydning for kreativiteten

Kreativitet er altså for alle, og vi kan bruge naturen til at fremme den, fordi naturen kan øge vores nysgerrighed, idérigdom og anderledes tænkning. Men er det så nok bare at gå ned i parken, eller er der særligt noget natur, som er godt, hvis man vil have en god idé?

 

I sin forskning fandt Trine Plambech ud af, at der er tre typer af natur, som specielt er gode for vores kreativitet.

 

  1. Den fredfyldte natur. Her er fredeligt og rart. Man er uforstyrret, og der er ikke støj, affald eller en cyklist, der spurter forbi. Man kan være tryg og slappe af.
     
  2. Den rumlige natur. Her kan man gå i det grønne rum, som opleves udstrakt, og man forstyrres ikke af krydsende veje og stier.
     
  3. Den vilde natur. Her er naturen eventyragtig, og vores nysgerrighed vækkes af en sti, som bugter. Vi bliver udforskende og vil vide, hvor den fører hen. Den vilde natur er smuk og får os også til at slappe af, så vi kan få gang i den kreative tænkemåde.

 

”Naturen gør i virkeligheden mange ting ved os, som tilsammen er med til at vække den kreative måde at tænke på. Naturen er ikke designet til en bestemt adfærd, og det er det, der adskiller den meget fra det urbane. Det urbane dirigerer os hele tiden rundt. Vi får at vide, hvor vi skal cykle, hvor vi skal gå, hvor vi skal stå og hvor vi skal sætte os. Det kan vi aflæse af byens design. Men ude i naturen er det mere op til fri fortolkning”, siger Trine Plambech.

Forsker: Snarere kontekstskift end natur som gør os kreative

Forsker: Snarere kontekstskift end natur som gør os kreative


Trine Plambechs opfattelse af, at det er vigtigt at forske i at fremme kreativitet deles af kreativitetsforsker og professor ved Aalborg Universitet Lene Tanggaard, som ikke er en del af studiet.

”De fleste af os er bundet til bestemte kontekster, når vi arbejder, hvor vi for eksempel skal sidde på et bestemt kontor. Og det kan hæmme vores kreativitet. Derfor er det vigtigt for os at tænke over, hvad vi kan gøre for at fremme kreativitet, og om man faktisk ved at bevæge sig et andet sted hen kan øge vores evne til at få idéer og blive mere nysgerrige”, siger Lene Tanggaard.

Hun påpeger, at undersøgelsen er interessant, fordi den forholder sig til, hvad rum og kontekst betyder for menneskers kreativitet. Men hun tror i højere grad, at det er selve skiftet i omgivelserne snarere end naturen, som kan fremme kreativiteten.

”Respondenterne i den her undersøgelse er kunstnere og designere, som måske sidder relativt stille, når de arbejder. En håndværker, som er vant til at arbejde uden for, tror jeg ikke nødvendigvis bliver mere kreativ af at gå en tur i skoven bagefter. Det er bare mere af det samme. Det er kontrasterne, der er interessante i forhold til at stimulere kreativitet”, siger Lene Tanggaard.
 

Naturen giver noget ekstra

Betydningen af at man bryder op og går et andet sted hen, anerkender Trine Plambech. Hun mener dog, at naturen i sig selv kan give noget ekstra.

”Når vi normalt befinder os i byen, har vi et opmærksomhedsfokus, som kaldes ”direct attention”. Det bruger vi for at fokusere på en specifik ting såsom at løse en opgave på arbejdet eller undgå at blive kørt ned på gaden. Men fordi vi modtager så mange informationer i byen, må nogle filtreres fra, og det er mentalt trættende”, siger Trine Plambech.

”Med et skifte til naturomgivelser kan vi erstatte det opmærksomhedsfokus til en mere afslappet tilstand, som kaldes ”soft fascination”. Her kan vi slappe af og opleve ting ubemærket. Det giver mentalt overskud, som er godt for den kreative tankegang, siger Principal Green Urban Designeren.

Når vi er i naturen kan vi desuden genoplade vores evne til ”direct attention”, så vi efter en tur i skoven igen vil kunne koncentrere os om de kreative udfordringer på arbejdet.

”Naturen giver noget ekstra. Så hvis du laver et kontekstskift til naturen, så får du noget ekstra oven i, fordi naturen gør noget godt for vores krop i forhold til at tænke de kreative tanker”, siger Trine Plambech.

Book kurser og konferencer midt i naturen

Skift mødelokalet i virksomheden ud med et af Sinatur Hotel & Konferences seks unikke konferencehoteller og hold jeres næste kursus eller konference midt i den smukkeste natur, der får jeres kreativitet til at blomstre.

En god gåtur i skoven kan virke afslappende, men dansk forskning viser, at naturen også kan gøre os mere kreative.